Om oss

Som vår kund får du alltid en egen personlig kontaktperson på administrations- och försäljningssidan och en på support och service. Vår personal ser alltid till att din utrustning fungerar tillfredsställande och vårt mål är att bygga upp personliga och långsiktiga relationer som alla trivs med.

Vi erbjuder alla våra kunder innovativa lösningar och tjänster inom alla våra områden och fungerar som en helhetsleverantör inom vårt handelsområde. Vi arbetar utifrån kundernas behov och genom våra proffsiga behovsanalyser tar vi fram ekonomiska och effektiva lösningar för just er verksamhet och ert företag.

Kulturen i vårt företag kännetecknas av flexibilitet, hög servicegrad och en stor vilja att stärka våra kunders och vår egen position på marknaden.

Vi arbetar också aktivt med miljö- och kvalitetsarbete och är en naturlig del i det dagliga arbetet både i företagsledningen och hos våra tekniker. Vi utvecklar våra produkter med fokus på miljön utan att för den sakens skull ge avkall på funktionen. Många av de produkter vi saluför är miljömärkta och godkända i hela världen.

En del av miljöarbetet är naturligtvis rekonditionering och källsortering. Vi satsar stort på att köpa in begagnade maskiner som vi kan återanvända. De begagnade maskiner som vi inte kan rekonditionera skrotar vi på ett miljövänligt sätt. De senaste åren har vi också kvalitetssäkrat hela vårt företag för att kunna fortsätta expandera med nöjda kunder.

Ju tidigare vi får möjlighet att tillsammans med er och ert företag plocka fram ekonomiska och effektiva lösningar desto snabbare kan ni få en helhetslösning som passar era behov och krav.

Kontorslösningar

 

Kontakta oss:

Vi finns på Lervägen 2 i Uddevalla och våra öppettider är månd – fred kl. 8.00 – 17.00

Tel. 0772 – 22 33 44

Email. Info@kontorslosningar.se