Våra IT-lösningar

Den IT-miljö vi har idag kan många gånger upplevas som väldigt komplex och ibland även vara lite krånglig. Men det behöver inte vara så! Med vår hjälp kan ni få en enklare IT-miljö utan att för den skull tumma på det funktionella. För att IT ska fungera på ett bra och tillfredsställande sätt behöver det inte vara komplicerat och svårt. Eftersom det är viktigt för oss att ni som kund ska kunna känna er trygga i den lösning vi gemensamt arbetar fram undviker vi i största möjliga mån att prata i IT-termer.

IT är idag ett av de viktigare verktygen på ett kontor och finns till för att spara både utrymme och tid. Det finns numera många möjliga lösningar för att man inte ska behöva ändra en arbetsuppgift på grund av begränsningar inom IT. En av de stora nycklarna till IT-anpassning och som vi väldigt gärna pratar mer och mycket om är surfplattan.

Man hittar idag IT-lösningar till de flesta stegen i ett arbetsflöde och det finns ofta kanske lite svaga länkar men som man ändå kan jobba vidare med. I många av fallen kan man spara massor av timmar, eller till och med dagar, varje månad bara genom att man tittar på ett flöde och som man kan få lite bättre och lite snabbare genom att automatisera det. För anpassa er IT-miljö efter era arbetsuppgifter och behov hjälper vi gärna till.

Hosting

Här hjälper vi er genom att ta hand om serverdriften och med en snabb support. Med våra skalningsbara servrar har vi full funktion och säkerhet. Det innebär alltså om ert behov till exempel är större eller mindre framöver anpassar vi er hårdvara efter det och ni behöver inte köpa ny server när er arbetsbelastning förändras. Då finns servern där och ni kan känna er trygga med att den fungerar.

Dator

Vi har kompetens att hjälpa er finna verktyg till er uppgift oavsett om det är PC eller Mac dator. Här kan man absolut titta lite extra på surfplattan och kanske ersätta datorn med den? Systemen finns redan och det är första gången som IT blivit anpassat till användaren och inte tvärtom. Vi har bland annat hjälpt företaget swots.se med deras datorer och behov. Numera behöver man inte längre sitta på en speciell plats framför en flimrande skärm utan det finns lösningar så att alla kan arbeta när det behövs och oavsett var man är någonstans.

Nätverk och säkerhet

Nästan alla företag har idag någon sorts internetkoppling och nätverk som fördelas ut på kontoret. Det kan vara ett nätverk som funnits ett tag eller kanske till och med redan fanns i lokalerna från början. Vi kan hjälpa er att uppgradera ert befintliga eller installera ett helt nytt efter det behov ni har idag och även kommer att få i framtiden. Eftersom nätverket är ett av de viktigare elementen på ett kontor idag då allt från telefoni & e-mail till stora databaser handhas av nätverket ser vi till att minimera era eventuella brister som finns i ert nätverk.

Mjukvara

Numera är det inte längre en ensam dator i ett hörn som tar hand om företagens dokumenthanteringssystem utan idag finns det tillgängligt på alla de datorer man önskar. Ett företag som använder mjukvara från oss är hollandsgoud.nu. Hollands Goud är ett företag som även handlat andra lösningar av oss. Vi anser det mycket viktigt att ha ett funktionellt, tryggt och sorterat dokument/filhanteringssystem då man ofta kan spara timmar i sitt sökande efter viss information.

image013